Muzyka dla dzieci

Szkoła umuzykalniająca została utworzona dla zerówkowiczów.

Szkoła umuzykalniająca została utworzona dla zerówkowiczów.

Zajęcia odbywają się według metody opracowanej przez niemieckiego kompozytora i pedagoga – Carla Orffa. Metoda ta polega na łączeniu śpiewu, tańca i gry na instrumentach perkusyjnych. Ponad to dzieci mają możliwość indywidualnej nauki gry na instrumencie.

Zajęcia grupowe poprowadzi Aleksandra Endzelm – Obertyn w każdy czwartek od godziny 17:30 do 18:00. Kontakt tel. 662 226 055. Zapraszamy!

adminZerówka