Współcześnie

Szkoła realizuje przedmioty nauczania zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nie poprzestaje na tym. Od 2011 roku wprowadzone zostały do szkolnego zestawu programów nowe przedmioty: gitara elektryczna i akustyczna, a także harfa celtycka. Łączymy tradycję z nowoczesnością.

Nasza szkoła ma przyjazny charakter. Jest miejscem, w którym młodzież spotyka się, aby w twórczy sposób spędzać czas. Plan zajęć ułożony jest zgodne z potrzebami uczniów, tak aby mogli pogodzić naukę w szkołach ogólnokształcących z zajęciami muzycznymi. Praca pedagogiczna nauczycieli ma tok indywidualny i opiera się na relacji „mistrz i uczeń”. Od początku swojego istnienia, szkoła dąży do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania. Dzięki temu ma już wypracowaną pozycję w warszawskim środowisku muzycznym i coraz więcej osób dojeżdża do niej z poza Sulejówka. Uczniowie prezentują swoje umiejętności na różnych festiwalach i konkursach, niejednokrotnie przywożąc laury i wyróżnienia.

Warto podkreślić, że 4 z 5 absolwentów rocznika 2009 naszej szkoły II st. zostało przyjętych na dzienne studia stacjonarne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jako pierwsi absolwenci szkoły niepublicznej. Jest to najlepszy wynik w skali kraju.

Oprócz zajęć lekcyjnych, bardzo ważną funkcję w kształtowaniu atmosfery i podnoszeniu poziomu artystycznego szkoły, odgrywają częste koncerty. Dzieci uczone są praktycznego wykorzystywania swoich umiejętności od najmłodszych lat. Występy publiczne pomagają im przełamywać wiele barier psychicznych i kształtują pewność siebie. Dzięki koncertom uczą się traktować sztukę jako pewną misję, aby służyć ludziom w środowisku, w którym żyją.

Polecamy

adminWspółczesność