1a

Monika Kuchta Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, harmonia

W 2015 roku ukończyła z oceną celującą studia magisterskie z teorii muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Równolegle w latach 2013-2015 studiowała także kompozycję w klasie prof. Krzysztofa Baculewskiego.

W 2015 roku ukończyła z oceną celującą studia magisterskie z teorii muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Równolegle w latach 2013-2015 studiowała także kompozycję w klasie prof. Krzysztofa Baculewskiego.

Pracą dydaktyczną zajmuje się od kilku lat. W naszej szkole prowadzi zasady muzyki z elementami edycji nut oraz wdraża uczniów w tajniki harmonii.  W obszarze jej zainteresowań znajduje się również działalność naukowa. W swoim dorobku posiada kilka publikacji artykułów, miedzy innymi na łamach magazynów internetowych Rezonans i Presto, a także w Ruchu Muzycznym. Ta ostania stanowi owoc pracy podczas warsztatów Krytyka Muzyczna 4.0 organizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca. Współpracowała również z Biurem Koncertowym UMFC pisząc omówienia do programów koncertów.