GSzarecka

Grażyna Szarecka Właściciel Szkoły

W 1989 r. ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej prof. H. Wojnarowskiego.

W 1989 r. ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej prof. H. Wojnarowskiego. W 1992 r. założyła Prywatną Szkołę Muzyczną I st. w Sulejówku, którą prowadzi dwadzieścia trzy lata lat. W ramach pracy szkoły zorganizowała wiele różnorodnych koncertów. Uczy przedmiotu Audycje muzyczne według autorskiego programu i własnego podręcznika; „Muzykologia dla dzieci i młodzieży”. W 2002 r. otrzymała odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2012 r. odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

35% absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sulejówku ukończyło studia dzienne UMFC oraz Akademii Muzycznej. Wyniki nauczania – oceny celujące i bardzo dobre. Z okazji jubileuszu XX – lecia szkoły przyznane zostało odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.