IMG_3048

Anna Bućko Historia muzyki

W 1982 r. ukończyła studia w zakresie muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 r. ukończyła studia w zakresie muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką recenzji wydawniczych. Związana ze szkołą muzyczną II stopnia w Sulejówku od początku jej istnienia. Uczy: Historii muzyki, Literatury muzycznej i Form muzycznych, według własnych programów autorskich. Naukę przedmiotów realizuje w taki sposób, aby uczniowie mogli pogodzić naukę w ogólnokształcącej szkole średniej ze szkołą muzyczną II stopnia.

Jest tolerancyjna, a jednocześnie bardzo konsekwentna w egzekwowaniu wiedzy. Często zabiera uczniów na ciekawe koncerty. Potrafi rozbudzić w nich zamiłowanie do muzyki, dzięki temu wybierają oni tę właśnie dziedzinę jako swoją przyszłą drogę zawodową.

Z okazji jubileuszu XX – lecia szkoły otrzymała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej. 35% absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sulejówku ukończyło studia dzienne UMFC oraz Akademii Muzycznej. Wyniki nauczania – oceny celujące i bardzo dobre.