IMG_9769

Aleksandra Myczkowska Kształcenie słuchu, chór, zespoły instrumentalne

Ukończyła w 2013r Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z wynikiem celującym.

Ukończyła w 2013r Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z wynikiem celującym. Uzyskała również stopień magistra sztuki w zakresie dyrygentury chóralnej w roku 2015. Jest bardzo dobrą, cenioną nauczycielką.