Aktualności

Z życia szkoły

Koncerty patriotyczne

Od początku istnienia szkoły, historia Sulejówka, zobowiązywała nas do kultywowania tradycji narodowych. Nasz udział w życiu kulturalnym miasta rozpoczął się bardzo wcześnie, już w czerwcu 1993 r., kiedy to otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka propozycję występu w Milusinie z okazji Dnia Marszałka – obchodzonego rokrocznie Święta Sulejówka. Nasz repertuar był wtedy jeszcze bardzo skromny. Rok później przygotowaliśmy pełniejszy i trudniejszy program. W 1995 r. udało nam się zainteresować tą imprezą Warszawski Ośrodek Telewizyjny. Fragmenty naszego koncertu zostały pokazane w Kurierze Warszawskim.

14

Imprezy plenerowe z okazji Dnia Marszałka cieszyły się zawsze zainteresowaniem mieszkańców Sulejówka i okolic. Dlatego staraliśmy się, na ile czas pozwalał, uczestniczyć w nich co roku. W 2006 r. zaznaczyliśmy swoją obecność podczas obchodów 85-lecia edukacji w Sulejówku.

Odrębny rozdział w naszej historii stanowią koncerty z okazji Święta Niepodległości. Ich tradycja zapoczątkowana została w 1994 r. 11 listopada 1996 r., wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka, zorganizowaliśmy w naszej szkole uroczysty koncert połączony z wystawą pamiątek po Legionach. Młodzież mogła wreszcie zobaczyć w gablocie „siwy kabacik z wyłogami”, znany z pieśni „O mój rozmarynie”. W jesiennej scenografii chór zaśpiewał pieśni legionowe. Gościnnie wystąpili: śpiewaczka Marta Zamojska-Makowska i pianista Dariusz Worotnik.

W 1997 r., z okazji Święta Niepodległości przygotowaliśmy w koncert muzyki polskiej. Był to drugi rok działalności szkoły muzycznej II stopnia. Młodzi muzycy zaprezentowali utwory Chopina, Wieniawskiego oraz polskich kompozytorów współczesnych. W 1998 r., po pierwszym sezonie pracy orkiestry, była wreszcie możliwość zaprezentowania repertuaru patriotycznego szerszej publiczności, poza szkołą.

Na jesieni 2001 obchodziliśmy rok I. J. Paderewskiego. Z tej okazji zorganizowany został koncert biograficzny naszego Patrona, połączony z rocznicą Święta Niepodległości. Wystąpili: Beata Wardak-Świdzińska, Ryszard Bryła, Marcin Łukaszewski.

Tradycje koncertów z okazji Święta Niepodległości zapoczątkowane przez naszą szkołę odegrały pozytywną rolę w kształtowaniu uczuć patriotycznych mieszkańców Sulejówka. Dzięki nim, między innymi, zakorzeniła się potrzeba obchodów tego święta. W 2006 r. koncert z okazji Święta Niepodległości zorganizowali z własnej inicjatywy i potrzeby serca absolwenci szkoły. Wystąpił zespół kameralny w składzie: Aldona Terlecka, Justyna Obzejta, Katarzyna Januszewska, Tomasz Sznabel, Michał Witkowski.

adminKoncerty patriotyczne
Share this post

Join the conversation