Aktualności

Z życia szkoły

Kolędy

Bardzo ważny rozdział w historii naszej szkoły. Pierwszy koncert kolęd miał miejsce, gdy tylko powstał chór – w 1994 r. Jego prowadzeniem zajęła się Grażyna Szarecka. Przez najbliższe dwa sezony, koncerty odbywały się tylko w szkole, dla niewielkiego grona odbiorców. W 1997 r., gdy chór się powiększył i poszerzył swój repertuar, zapragnęliśmy zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Zaprojektowaliśmy jednolite stroje: zielone kamizelki ze złotymi guzikami, czarne spodnie i spódnice, białe bluzki. Państwo M i G. Kasprzykowie uczynili piękny gest, sponsorując uszycie kamizelek. Tak przygotowani wyruszyliśmy do Radomia na konkurs „Zaśpiewam Jezuskowi”, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie (z przejęcia zapomnieliśmy zrobić zdjęcia!) W późniejszych latach, na konkursach „Zaśpiewam Jezuskowi”, organizowanych w Mińsku Mazowieckim i w Wesołej, nasze zespoły kameralne pod kierownictwem p. Ryszarda Bryły, rokrocznie zdobywały nagrody.

Przełom

Po roku działalności szkoły muzycznej drugiego stopnia, w 1997 r., nasza społeczność znacznie się rozrosła i utworzyły się możliwości dla powstania orkiestry szkolnej. Jej kierownictwo objął profesor Jan Kaniewski. Występ ten zapoczątkował szereg koncertów kolęd w latach 1998-2001 w parafiach w Sulejówku, w Halinowie, w Wesołej, gdzie występowaliśmy w wypełnionych po brzegi kościołach. Bardzo się podobało.

To zachęciło nas do nagrania w czerwcu 2000 r. własnej płyty z repertuarem kolędowym. Nagrania dokonali znakomici polscy reżyserzy dźwięku: Jacek Guzowski i Krzysztof Kuraszkiewicz. Na płycie znalazło się 10 kolęd. Od imienia Patrona szkoły chór i orkiestra przyjęły nazwę „Paderevianum”. Sukcesy artystyczne orkiestry sprawiły, że jej członkowie zaczęli otrzymywać propozycje muzykowania poza szkołą.

Kryzys

W 2002 roku poczuliśmy się zmęczeni repertuarem kolędowym, wyjazdami na koncerty i promocją płyty.Stwierdziliśmy, że zajmują one nam zbyt dużo czasu i orkiestra nie może się należycie rozwijać. Od tego roku chór i orkiestra zaczęły pracować oddzielnie, przygotowując własny, oryginalny repertuar.

Powrót

W latach 2004-2006 chór miał charakter młodzieżowy. Śpiewał niełatwe pod względem rytmicznym i wokalnym utwory, nawiązujące do tradycji „czarnej muzyki” zza oceanu. Jego prowadzeniem zajmowała się wówczas Agnieszka Gorączkowska. W 2007 r. w szkole muzycznej II stopnia powiększyła się liczba uczniów, dzięki czemu można było zmienić strukturę chóru, wprowadzając głos męski. Trzygłosowy chór mieszany stwarzał możliwości realizacji bardziej różnorodnego i ciekawszego repertuaru. Kierownictwo chóru objęła Małgorzata Barcik. Jako absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach zaczęła przenosić na nasz grunt najlepsze tradycje chóralistyki śląskiej. 26 stycznia 2008 r., po wieloletniej przerwie, znowu zagraliśmy w kościele w Sulejówku tradycyjny koncert kolęd z chórem i orkiestrą. Wśród publiczności znaleźli się nasi starzy wielbiciele. Byli bardzo wzruszeni, że mogą nas znowu posłuchać. Nam też było bardzo miło. Chyba nie powrócimy już do czarnej muzyki zza oceanu i pozostaniemy wierni polskiej tradycji…

adminKolędy
Share this post