Szkola muzyczna

II Stopnia

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I stopnia. Trwa sześć lat. Po spełnieniu wymagań absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, dający mu uprawnienia zawodowego muzyka w następujących specjalnościach: pianista, skrzypek, wiolonczelista, flecista, saksofonista, harfista, akordeonista, perkusista, gitarzysta.

Przedmioty teoretyczne

Przedmiot prowadzony jako kontynuacja przedmiotu audycje muzyczne.

Obejmuje naukę historii muzyki od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne, z uwzględnieniem różnych nurtów i kierunków.

Przedmiot ściśle teoretyczny. Jego istotą jest przekazywanie wiadomości z zakresu budowy gam, akordów, skal muzycznych, akustyki i notacji muzycznej.

Specjalistyczny przedmiot nauczany w szkole średniej i na studiach muzycznych. Jego istotą jest nauka łączenia różnorodnych akordów według ścisłych zasad. Obecnie przedmiot ten prowadzony jest za pomocą programów komputerowych.

Prowadzona dla uczniów klas fortepianu.

Przedmiot polegający na analizie budowy, architektury dzieł muzycznych. Obejmuje także historię powstawania i rozwoju poszczególnych gatunków muzyki klasycznej.

adminII Stopnia