Szkoła muzyczna II stopnia

Szkoła muzyczna II stopnia

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I stopnia. Trwa sześć lat. Po spełnieniu wymagań absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, dający mu uprawnienia zawodowego muzyka w następujących specjalnościach: pianista, skrzypek, wiolonczelista, flecista, saksofonista, harfista, akordeonista, perkusista, gitarzysta.

Przedmioty teoretyczne

Literatura muzyczna

Przedmiot prowadzony jako kontynuacja przedmiotu audycje muzyczne.

Historia muzyki

Obejmuje naukę historii muzyki od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne, z uwzględnieniem różnych nurtów i kierunków.

Zasady muzyki

Przedmiot ściśle teoretyczny. Jego istotą jest przekazywanie wiadomości z zakresu budowy gam, akordów, skal muzycznych, akustyki i notacji muzycznej.

Harmonia

Specjalistyczny przedmiot nauczany w szkole średniej i na studiach muzycznych. Jego istotą jest nauka łączenia różnorodnych akordów według ścisłych zasad. Obecnie przedmiot ten prowadzony jest za pomocą programów komputerowych.

Nauka akompaniamentu

Prowadzona dla uczniów klas fortepianu.

Formy muzyczne

Przedmiot polegający na analizie budowy, architektury dzieł muzycznych. Obejmuje także historię powstawania i rozwoju poszczególnych gatunków muzyki klasycznej.

adminII stopnia