Szkoła muzyczna I stopnia

Szkoła muzyczna I stopnia

Struktura szkoły opiera się na planie zajęć przyjętym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla państwowych szkół muzycznych, które mają wieloletnią tradycję. Prowadzone przedmioty mają charakter zajęć grupowych i indywidualnych dotyczących nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie, saksofonie, akordeonie, perkusji, gitarze i harfie.

Wszystkie przedmioty są obowiązkowe. Ich realizacja wykorzystuje programy opracowane przez Ministerstwo Kultury, albo programy autorskie, stworzone przez nauczycieli.

Struktura szkoły obejmuje dwa cykle kształcenia do wyboru, w zależności od wieku kandydata:

  • sześcioletni – dziecięcy,
  • czteroletni – młodzieżowy.

Po każdym roku nauki, jeżeli uczeń uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów, uzyskuje świadectwo i promocję do klasy wyższej. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

adminI stopnia