Historia

Należymy do grona najstarszych niepublicznych szkół artystycznych w Polsce.

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego należy do grona najstarszych niepublicznych szkół artystycznych w Polsce. Powstała w 1992 r. Dwa lata później otrzymała uprawnienia szkoły publicznej i dotację Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po czterech latach działalności – w 1996 r., z myślą o pierwszych absolwentach, utworzona została szkoła średnia – II stopnia, która w 1999 r. również otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. W jej ramach funkcjonowało Studium Piosenkarskie, które z czasem usamodzielniło się.

W latach 1998 – 2000 szkoła przeżywała bardzo trudny okres. Na skutek katastrofalnej powodzi w lipcu 1997 r. i wynikających z tego cięć budżetowych, Ministerstwo Kultury i Sztuki cofnęło szkołom artystycznym dotacje. Były one wtedy nieobligatoryjne. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, szkoła muzyczna w Sulejówku zorganizowała w lutym 1998 r. pierwszą konferencję dyrektorów szkół muzycznych z całej Polski, na której zawiązało się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkół Artystycznych. Podczas pierwszych trzech lat działalności, zarząd stowarzyszenia doprowadził do zmiany ustawy o systemie oświaty, tak żeby zagwarantować obligatoryjne dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych. Było to wielkie osiągnięcie.

Stowarzyszenie istnieje do dzisiaj. Zajmuje się rozwojem niepublicznego szkolnictwa artystycznego w Polsce i obroną jego praw. Koncepcja kształcenia szkoły muzycznej w Sulejówku opiera się na dążeniu do trwałych efektów pracy pedagogicznej.

adminHistoria