koncerty

Koncerty doroczne

Odbywają się one co roku w kwietniu, maju albo w czerwcu. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły w prezentacjach zespołowych lub solowych. Szczególne miejsce zajmują w nich występy uczniów, którzy odnieśli sukcesy na konkursach i festiwalach międzyszkolnych.

read more
adminKoncerty doroczne

Kolędy

Bardzo ważny rozdział w historii naszej szkoły. Pierwszy koncert kolęd miał miejsce, gdy tylko powstał chór – w 1994 r. Jego prowadzeniem zajęła się Grażyna Szarecka. Przez najbliższe dwa sezony, koncerty odbywały się tylko w szkole, dla niewielkiego grona odbiorców. W 1997 r., gdy chór się powiększył i poszerzył swój repertuar, zapragnęliśmy zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Zaprojektowaliśmy jednolite stroje: zielone kamizelki ze złotymi guzikami, czarne spodnie i spódnice, białe bluzki. Państwo M i G. Kasprzykowie uczynili piękny gest, sponsorując uszycie kamizelek. Tak przygotowani wyruszyliśmy do Radomia na konkurs „Zaśpiewam Jezuskowi”, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie (z przejęcia zapomnieliśmy zrobić zdjęcia!) W późniejszych latach, na konkursach „Zaśpiewam Jezuskowi”, organizowanych w Mińsku Mazowieckim i w Wesołej, nasze zespoły kameralne pod kierownictwem p. Ryszarda Bryły, rokrocznie zdobywały nagrody.

read more
adminKolędy

Trudne początki

Pierwszy koncert w naszej szkole odbył się 13 stycznia 1993 r., przed skromnym jeszcze wtedy audytorium, złożonym z rodziców i dziadków. Repertuar wypełniły utwory instrumentalne i śpiewane, o charakterze świątecznym. 13 maja 1993 r. zorganizowaliśmy drugi koncert. Uczniowie zaprezentowali już trudniejszy i bardziej zróżnicowany repertuar. Koncert ten stanowił rodzaj przeglądu, podsumowania osiągnięć artystycznych z całego roku szkolnego. Jednocześnie zapoczątkował tradycję koncertów dorocznych o charakterze święta szkoły.

read more
adminTrudne początki

Jubileusz dwudziestolecia szkoły

Dwudziesty rok istnienia naszej szkoły był okresem intensywnej pracy w formie licznych występów i koncertów podsumowujących działalność. Patronat nad jubileuszem objął Burmistrz Miasta Sulejówek. 30 listopada 2011 r. miał miejsce koncert inauguracyjny w Miejskim Ośrodku Kultury Warszawa – Wesoła, gdzie wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele naszej szkoły.

read more
adminJubileusz dwudziestolecia szkoły

Współpraca z parafią w Sulejówku

Życzeniem ks. Jana Gołębiewskiego zawsze było, żebyśmy wystąpili podczas Pasterki. Niestety, ponieważ większa część uczniów zawsze wyjeżdża na święta, taki koncert nigdy nie był możliwy. Ale udało nam się spełnić inne oczekiwania księdza proboszcza.

30 maja 1999 r. usługiwaliśmy podczas uroczystej mszy transmitowanej na cały świat przez telewizję Polonia. Wykonaliśmy specjalnie na tę okazję skomponowaną przez prof. J. Kaniewskiego kantatę „Zdrowaś Maryja”. Chór przygotowała Zuzanna Kuźniak. Rok później wystąpiliśmy w Wielką Niedzielę na Rezurekcji. Było to niezwykłe przeżycie. Żeby przygotować się do występu, musieliśmy stawić się do kościoła na godzinę 5.00!

read more
adminWspółpraca z parafią w Sulejówku

Koncerty patriotyczne

Od początku istnienia szkoły, historia Sulejówka, zobowiązywała nas do kultywowania tradycji narodowych. Nasz udział w życiu kulturalnym miasta rozpoczął się bardzo wcześnie, już w czerwcu 1993 r., kiedy to otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka propozycję występu w Milusinie z okazji Dnia Marszałka – obchodzonego rokrocznie Święta Sulejówka. Nasz repertuar był wtedy jeszcze bardzo skromny. Rok później przygotowaliśmy pełniejszy i trudniejszy program. W 1995 r. udało nam się zainteresować tą imprezą Warszawski Ośrodek Telewizyjny. Fragmenty naszego koncertu zostały pokazane w Kurierze Warszawskim.

read more
adminKoncerty patriotyczne

Wokół Dworku Milusin

1 czerwca 2008 r. zapoczątkowaliśmy tradycję Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej JuVena, jako imprezy plenerowej na dziedzińcu muzeum Marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku przy ul. Oleandrów 5. I edycja Festiwalu rozpoczęła się Polonezem, skomponowanym specjalnie na tę okazję przez prof. Jana Kaniewskiego, w wykonaniu chóru i orkiestry szkolnej oraz uczniów Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich – w roli tancerzy. Festiwal miał charakter jednodniowy i obejmował kilka koncertów o różnorodnej stylistyce, od muzyki klasycznej, po jazz.

read more
adminWokół Dworku Milusin

Rok Chopinowski 2010

Obchody Roku Chopinowskiego rozpoczęliśmy w poniedziałek 1 marca 2010 r. Wszyscy mieszkańcy Sulejówka zostali zaproszeni na 200 – setne urodziny naszego muzycznego wieszcza do sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 na Idzikowskiego 2a.

Goście zasiedli przy stolikach zastawionych kawą, herbatą i ciasteczkami. Odbył się spektakl słowno-muzyczny na bazie korespondencji rodziny Chopinów i muzyki Fryderyka, w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej. Spektakl poprowadzili Burmistrz Waldemar Chachulski i Grażyna Szarecka. Koncert zwieńczony został piosenką Jerzego Szareckiego do słów K. I. Gałczyńskiego „Spotkanie z Chopinem” w wykonaniu Kaji Litwy. Wszyscy byli bardzo wzruszeni.

read more
adminRok Chopinowski 2010

Współpraca z miastem

We wrześniu 1998 r., krótko po debiucie orkiestry, zaproszono nas do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia nowego budynku dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Idzikowskiego. Orkiestra wykonała 4 pieśni legionowe, występując przed szerokim audytorium złożonym z nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół i władz miasta.

W 2002 r. otrzymaliśmy od Urzędu Miasta propozycję zagrania koncertu z okazji obchodów 40-lecia Miasta Sulejówka. Był to dla nas prawdziwy zaszczyt. W repertuarze przeważały utwory kompozytorów polskich.

read more
adminWspółpraca z miastem

Jubileusz dziesięciolecia szkoły

Była to niedziela 31 maja 2002 r. Na miejsce koncertu wybraliśmy muzeum naszego patrona I. J. Paderewskiego w warszawskich Łazienkach. Wokół kwitnące drzewa i krzewy. Piękne miejsca na spacery, rozmowy i wspomnienia po latach. Przyjechało mnóstwo przyjaciół i absolwentów, tak że sala z trudem pomieściła zaproszonych gości. W koncercie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły i wielu nauczycieli. Gościem specjalnym koncertu była Edyta Geppert.

read more
adminJubileusz dziesięciolecia szkoły